NAO staat voor Niet Anderszins Omschreven en omschrijft een type eetstoornis waarbij er kenmerken zijn van bijvoorbeeld Anorexia, Boulimia of BED, maar de symptomen niet volledig vallen onder de criteria van een specifieke eetstoornis.

Wanneer je te maken hebt met een Niet Anderszins Omschreven eetstoornis, speelt er een grote obsessie omtrent eten en/of het lichaam. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van eetbuien, maar dat deze beperkt voorkomen. Of dat er sprake is van Anorexia nervosa, maar dat het lichaamsgewicht wel binnen de normale grenzen valt.