Wanneer je vanuit ons zorgt wilt ontvangen, dan zijn er verschillende kosten die in rekening worden gebracht. De kosten van de begeleiding die Unite Safehouses jou biedt worden vergoedt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning  (WMO). In Nederland is het bij wet afgesproken dat gemeenten zorg dragen voor hun inwoners die (tijdelijk) hulp nodig hebben. De WMO maakt het mogelijk om professionele hulp in te schakelen, wanneer je ondersteuning nodig hebt om zelfredzaam te worden.

Ook jij kan hier gebruik van maken
Wanneer je vanuit de WMO zorg wilt ontvangen, dan vraag je dit aan bij de gemeente waarin je woont. Per gemeente kan de aanvraagprocedure verschillen, maar vaak kan jijzelf, een onafhankelijk cliëntondersteuner, een familielid of jouw verwijzer deze aanvraag doen.

Wanneer de aanvraag bij jouw gemeente is gedaan, heeft de gemeente maximaal 8 weken de tijd om te onderzoeken of er een indicatie voor de door jou gevraagde hulp afgegeven kan worden. Het is dus belangrijk om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met jouw gemeente, want zonder indicatie vanuit de gemeente is het niet mogelijk om in zorg te gaan bij Unite Safehouses.

Heb je advies nodig? We helpen je om de aanvraag zo goed mogelijk te laten verlopen.

Na de goedkeuring van je aanvraag bij de gemeente
Als je aanvraag is goedgekeurd door de gemeente, dan ontvang je een zogeheten beschikking. Dit houdt in dat je een financiering krijgt voor zorg in de vorm van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN). Een PGB betekent dat je een zorgbudget krijgt waarmee je zelf zorg inkoopt bij Unite Safehouses. ZIN houdt in dat de betaling vanuit de gemeente aan Unite Safehouses wordt gedaan.

Eigen bijdrage
Wanneer jij zorg vanuit de WMO ontvangt betaal je een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte hiervan wordt door hun berekent en is maximaal €19,- per maand. Ook betaal je wanneer je in ons safehouse komt wonen een zelfstandig eigen bijdrage aan Unite Safehouses. Voor het jaar 2023 is deze vastgelegd op €500,- per maand. Voor jouw eigen bijdrage stelt Unite Safehouses een kamer beschikbaar, krijg je drie hoofdmaaltijden (ontbijt, lunch, diner) en drie tussendoortjes per dag. Ook organiseren we regelmatig leuke uitjes voor onze bewoners, waar je kosteloos aan mag deelnemen.

Ook met een bijstandsuitkering kan je wonen bij Unite Safehouses
Wij willen dat het voor iedereen mogelijk is om bij ons te komen wonen. Daarom is de hoogte van onze zelfstandig eigen bijdrage zo berekend dat je ook met een bijstandsuitkering bij ons terecht kunt.

Heb jij te weinig inkomsten? Dan is wonen bij Unite Safehouses alleen mogelijk indien iemand garant staat voor financiële ondersteuning, zodat jij in de kosten van de zelfstandig eigen bijdrage en jouw overige levensonderhoud kan voorzien.